Disclaimer

De door Rebel ‘n Kind op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel

Rebel ‘n Kind staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Sportinvestment VOF nummer BE0543.985.007.

Inhoud

Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sportinvestment (Rebel ‘n Kind) kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.Sportinvestment (Rebel ‘n Kind) en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.Sportinvestment (Rebel ‘n Kind) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet doorSportinvestment (Rebel ‘n Kind) worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van rebel ‘n Kind.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Sportinvestment (Rebel ‘n Kind) omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Belgisch recht is van toepassing.